Zonnepanelen-actie Raalte Wil Zon

Tot 1 september 2011 kon bij de provincie Overijssel subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van zonnepanelen, speciaal voor collectieven van particulieren en bedrijven. Bij toekenning van de subsidie scheelt dat een behoorlijk bedrag op de aanschafkosten. Stichting Duurzaam Salland is benaderd door enkele initiatiefnemers in Raalte die gezamenlijk gebruik willen maken van deze regeling. Zij hebben Duurzaam Salland gevraagd een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen te stimuleren en een subsidieaanvraag mogelijk te maken. Daarom heeft de stichting op 22 en 23 augustus een bijeenkomst mede georganiseerd in De Leeren Lampe te Raalte.

Op deze bijeenkomsten zijn particulieren en bedrijven op de hoogte gesteld van de mogelijkheden t.a.v. elektriciteitsproductie met zonnepanelen. Ook de duurzaamheidslening voor particulieren in de gemeente Raalte en fiscale mogelijkheden voor bedrijven zijn toegelicht.

Particulieren en bedrijven zijn tijdens deze bijeenkomsten gevraagd:
– een intentieverklaring te tekenen (t.b.v. gezamenlijke inkoop); en
– een bijlage voor de subsidieaanvraag te ondertekenen.

De inschrijvingstermijn voor de subsidieaanvraag is op maandagochtend 29 augustus om 08.00 uur verlopen.

Presentaties
Wilt u meer informatie, of wilt u de presentaties van 22 en 23 augustus ontvangen, neemt u dan contact op via stichting@duurzaamsalland.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan of u interesse heeft als particulier of als bedrijf.

Geef een reactie