Bioenergie ’t Twiegbosje

Primaire doelstellingen
Realisatie van een bio energieinstallatie met als bijzonderheid:

  • Geen beperking van biomassa door de zgn. “positieve lijst”
  • Geen reststromen
  • Realisatie van een praktijk- en educatiecentrum op dezelfde locatie (zie project 2)
  • Energielevering aan nabijgelegen industrieterreinen (en toekomstige uitbreiding van industrieterreinen)
  • Potentiële locatie voor Groen Gas Hub
  • Potentiële locatie voor tankstation voor Groen Gas

Geef een reactie