10 februari 2016
door Stichting Duurzaam Salland
Reacties uitgeschakeld voor UITNODIGING! Duurzaam Deventer door disruptieve innovatie a.g.v. exponentiële technologie

UITNODIGING! Duurzaam Deventer door disruptieve innovatie a.g.v. exponentiële technologie

UITNODIGING!

Op 11 februari 2016 gaat een nieuwe Kansrijke Innovatiekring (KIK) van start samen met Universiteit Twente, MKB Deventer en Gemeente Deventer. Deze keer is de Duurzaam Deventer ons doel. Wat specifieker; hoe haalt Deventer in 2020 (i.p.v. 2030) al haar duurzaamheid doelstelling.

Het Business Innovatie Centrum hanteert het succesvolle KIK-concept om innovatie te bewerkstelligen binnen alle sectoren die te maken krijgen met disruptieve innovatie als gevolg van exponentiële technologie die de business verstoren en die vragen om vernieuwing van business- en verdienmodel. Eerder al zijn KIKs gehouden op het gebied van AFVAL, ONDERWIJS, RETAIL, FINANCE en de KIK’s TRANSPORT, ENERGIE EN BOUW zijn in voorbereiding.

We nodigen u bij deze van harte uit deel te nemen aan de discussie over de nieuwe, veranderende rol en opstelling van de Duurzaam Deventer in een innovatieve en snel veranderende wereld.

Het doel van een Kansrijke Innovatiekring (KIK) is om vernieuwende ideeën te genereren, om vastgeroeste verdienmodellen en werkwijzen open te breken, gestapelde proposities te ontwikkelen. Om die te valideren in de klantenkring van een grote speler in de sector van duurzaamheid. Om vervolgens tot succesvolle nieuwe business te komen. Wij hebben een belangrijke speler in deze markt bereid gevonden om met hun bestaande business als doelwit voor onze “aanval” te laten dienen.

Er wordt kennis, creativiteit en vooral ondernemerschap van u gevraagd in deze KIK Duurzaam Deventer. Het biedt u de gelegenheid om gezamenlijk, met wellicht nu nog onbekende partijen, radicale vernieuwing en nieuwe business in de duurzame sector mogelijk te maken.

De kring wordt gehouden op 11 februari, van 15:30 tot 17:30 uur. Inloop vanaf 15:00 uur.

Locatie:
De Gasfabriek (in oude Essent-gebouw)
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
http://mkbdeventer.nl

24 juli 2012
door Stichting Duurzaam Salland
Reacties uitgeschakeld voor Provinciale subsidie toegekend aan Zonopkomst Deventer

Provinciale subsidie toegekend aan Zonopkomst Deventer

Onder de deelnemers één locatie van een halve Megawatt

Deventer, juli 2012 – Het inkoopcollectief van zonnepanelen onder de naam Zonopkomst Deventer heeft de provinciale subsidie van de provincie Overijssel toegekend gekregen. Deze ‘subsidie Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel’ houdt in dat er maximaal € 0,23 subsidie per wattpiek wordt verstrekt aan de deelnemers van het inkoopcollectief Zonopkomst. Het gaat hier om in totaal 42 PV-installaties van zowel particulieren als bedrijven in Deventer. Op één locatie zal er zelfs een halve Megawatt (500.000 wattpiek) aan zonnepanelen geplaatst worden. Het totale project dient voor 1 april 2013 gerealiseerd te zijn. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven voor het collectief via www.zonopkomst.com met gebruikmaking van de landelijke subsidieregeling, om zo te kunnen profiteren van de lage inkoopprijs van de zonnepanelen. In Deventer werkt Zonopkomst samen met de non-profit organisatie Stichting Duurzaam Salland.

Zonopkomst – Samen op weg naar een zonnige toekomst!

Terwijl de energierekening jaar in jaar uit stijgt, valt er met duurzame energie winst te behalen. Zonopkomst wil zonne-energie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Door lokaal de vraag naar zonnepanelen en zonneboilers te bundelen en gezamenlijk in te kopen bij de fabrikant, biedt Zonopkomst een complete oplossing die rendabel is en past binnen elk budget. Maar Zonopkomst doet méér dan dat. Door óók te kijken waar nog energie bespaart kan worden, door het collectief regelen van de installatie, verzekeringen en financiering biedt Zonopkomst niet alleen een maatwerkoplossing, maar ook een totaalconcept. Diverse collectieven zijn inmiddels van start gegaan en worden zelfs al geplaatst. Op de site www.zonopkomst.com is hier meer over te vinden.

Subsidie

De ambitie van het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’ is om het aandeel nieuwe energie in Overijssel te vergroten naar 20% in 2020. Op grond van de subsidieregeling ‘Duurzame energieopwekking en besparing’ heeft Zonopkomst voor 38 particulieren en 4 bedrijven in Deventer, die in een cirkel met een straal van 6 kilometer van elkaar liggen, de subsidie-aanvraag ingediend en toegekend gekregen. Eén bedrijf heeft zelfs te kennen gegeven 500.000 Wattpiek op één locatie te willen organiseren, dit is gelijk aan 143 huishoudens. De 42 PV-installaties hebben een totaal vermogen van 699.330 Wattpiek en voor 1 april 2013 zullen alle deelnemers voorzien zijn van een
PV-installatie.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.zonopkomst.com.

19 juni 2012
door Stichting Duurzaam Salland
Reacties uitgeschakeld voor Gedeputeerde Theo Rietkerk opent één van grootste zonneprojecten in Salland

Gedeputeerde Theo Rietkerk opent één van grootste zonneprojecten in Salland

Tevens informatiemarkt over zonnepanelen voor geinteresseerden

Zonne-energie kan inmiddels op eigen benen staan. Op de langste dag van het jaar willen initiatiefnemers van zonne-projecten en provincie dit nogmaals duidelijk maken. Als gezamenlijke initiatieven in Heino en Raalte hebben wij de meeste particulieren en bedrijven weten te mobiliseren in de hele provincie: 185 particulieren en 26 bedrijven (tot maart 2012) Dat was de grootste groep tot dan toe. Daarom opent gedeputeerde Rietkerk op 21 juni 2012 om 20.00 uur één van de grootste zonneprojecten in Salland. Summercamp Heino heeft op twee van de hoofdgebouwen 44,2 kiloWattpiek zonnepanelen geplaatst. Dit is in totaal ca. 20x zoveel als doorgaans op een gezinswoning wordt geplaatst. Summercamp Heino hoopt niet alleen een flinke besparing op haar energierekening te realiseren, maar beseft ook heel goed dat het Summercamp op deze manier een positieve bijdrage kan leveren aan een ‘duurzame opvoeding’ van de jeugd die jaarlijks in grote getale het park bezoeken.

Informatiemarkt

Tijdens de bijeenkomst wordt mede georganiseerd door Stichting Duurzaam Salland, Stichting Duurzaam Heino en HerWinZon. Zij organiseren van 19.30 uur tot 21.00 uur een informatiemarkt over zonnepanelen op Summercamp Heino (Locatie Japiksgat), aan de Wooldhuisweg te Heino. Geïnteresseerden kunnen op deze markt o.a. meer informatie krijgen over de nieuwe subsidieregeling die het ministerie heeft aangekondigd voor zonnepanelen. Er zullen meerdere leveranciers tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn. Terwijl de volwassenen informatie inwinnen over een duurzame energievoorziening, kan de jeugd zich vermaken op het Summercamp.

15% subsidie

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen van het ministerie EL&I. De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal €22 miljoen beschikbaar. Per installatie wordt maximaal €650 subsidie verstrekt.

Provincie Overijssel loopt voorop t.a.v. zonne-energie

Zowel het zonneproject van Summercamp Heino als de informatiemarkt wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Overijssel lijkt de provincie die de meeste zonnepanelen op het dak heeft liggen. Potentieel is er in 2012 al 24,5 MW aan zonne-energie initiatieven (ter vergelijking: Friesland zegt in 2020 in totaal 50 MW gerealiseerd te willen hebben). Tussen 2009 en nu hebben 1888 particulieren, 437 bedrijven en 115 boeren een subsidie aanvraag gedaan voor zonnepanelen (12,5 MW is reeds gerealiseerd). Initiatiefnemers en provincie zijn verheugd met het feit dat zoveel inwoners en ondernemers in Overijssel veel lef tonen, kansen zien en kansen grijpen. Dat kan en gebeurt nu ook zonder subsidie! De prijzen van zonnepanelen zijn gunstig genoeg. Provincie en initiatiefnemers roepen daarom particulieren en bedrijven dus op om elkaar te enthousiasmeren en samen naar de informatiemarkt te komen.

Zie voor mee informatie www.duurzaamheino.nl, www.herwinzon.nl of www.duurzaamsalland.nl . U kunt uw eigen systeem bovendien aanmelden op http://www.jijenoverijssel.nl bij de actie “Slim met zon”.