Doelgroep

De doelgroep van Stichting Duurzaam Salland bestaat m.n. uit:
• Burgers;
• MKB-bedrijven;
• Agrarisch ondernemers
• Overige investeerders in duurzame energie en energie-innovaties
• Toeleverende bedrijven van de agrarische sector
• Leveranciers van duurzame (energie)technologie

Geef een reactie