Gedeputeerde Theo Rietkerk opent één van grootste zonneprojecten in Salland

Tevens informatiemarkt over zonnepanelen voor geinteresseerden

Zonne-energie kan inmiddels op eigen benen staan. Op de langste dag van het jaar willen initiatiefnemers van zonne-projecten en provincie dit nogmaals duidelijk maken. Als gezamenlijke initiatieven in Heino en Raalte hebben wij de meeste particulieren en bedrijven weten te mobiliseren in de hele provincie: 185 particulieren en 26 bedrijven (tot maart 2012) Dat was de grootste groep tot dan toe. Daarom opent gedeputeerde Rietkerk op 21 juni 2012 om 20.00 uur één van de grootste zonneprojecten in Salland. Summercamp Heino heeft op twee van de hoofdgebouwen 44,2 kiloWattpiek zonnepanelen geplaatst. Dit is in totaal ca. 20x zoveel als doorgaans op een gezinswoning wordt geplaatst. Summercamp Heino hoopt niet alleen een flinke besparing op haar energierekening te realiseren, maar beseft ook heel goed dat het Summercamp op deze manier een positieve bijdrage kan leveren aan een ‘duurzame opvoeding’ van de jeugd die jaarlijks in grote getale het park bezoeken.

Informatiemarkt

Tijdens de bijeenkomst wordt mede georganiseerd door Stichting Duurzaam Salland, Stichting Duurzaam Heino en HerWinZon. Zij organiseren van 19.30 uur tot 21.00 uur een informatiemarkt over zonnepanelen op Summercamp Heino (Locatie Japiksgat), aan de Wooldhuisweg te Heino. Geïnteresseerden kunnen op deze markt o.a. meer informatie krijgen over de nieuwe subsidieregeling die het ministerie heeft aangekondigd voor zonnepanelen. Er zullen meerdere leveranciers tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn. Terwijl de volwassenen informatie inwinnen over een duurzame energievoorziening, kan de jeugd zich vermaken op het Summercamp.

15% subsidie

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen van het ministerie EL&I. De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal €22 miljoen beschikbaar. Per installatie wordt maximaal €650 subsidie verstrekt.

Provincie Overijssel loopt voorop t.a.v. zonne-energie

Zowel het zonneproject van Summercamp Heino als de informatiemarkt wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Overijssel lijkt de provincie die de meeste zonnepanelen op het dak heeft liggen. Potentieel is er in 2012 al 24,5 MW aan zonne-energie initiatieven (ter vergelijking: Friesland zegt in 2020 in totaal 50 MW gerealiseerd te willen hebben). Tussen 2009 en nu hebben 1888 particulieren, 437 bedrijven en 115 boeren een subsidie aanvraag gedaan voor zonnepanelen (12,5 MW is reeds gerealiseerd). Initiatiefnemers en provincie zijn verheugd met het feit dat zoveel inwoners en ondernemers in Overijssel veel lef tonen, kansen zien en kansen grijpen. Dat kan en gebeurt nu ook zonder subsidie! De prijzen van zonnepanelen zijn gunstig genoeg. Provincie en initiatiefnemers roepen daarom particulieren en bedrijven dus op om elkaar te enthousiasmeren en samen naar de informatiemarkt te komen.

Zie voor mee informatie www.duurzaamheino.nl, www.herwinzon.nl of www.duurzaamsalland.nl . U kunt uw eigen systeem bovendien aanmelden op http://www.jijenoverijssel.nl bij de actie “Slim met zon”.

Reacties zijn gesloten.