Installatie van zonnepanelen bij Neulen, Raalte (1 maart 2012)

Collectieve inkoopactie zonnepanelen Raalte / Heino succesvol gestart

‘Zonopkomst’ subsidieaanvraag ingediend: 154.500 Wattpiek (38.625 euro)

Na eerdere succesvolle informatiebijeenkomsten in Raalte en Heino hebben Stichting Duurzaam Salland en het inkoopcollectief Zonopkomst dit weekend een subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel ingediend voor 154.500 Wattpiek zonnepanelen. In totaal 39 particulieren en 4 bedrijven dingen mee naar de aangevraagde subsidie van 25 eurocent per Wattpiek. Inkoopcollectief Zonopkomst zal de collectieve inkoop van zonnepanelen samenvoegen met meerdere andere initiatieven in de regio. Vanaf heden worden bezoeken ingepland, zodat definitieve offertes kunnen worden opgevraagd voor de deelnemers. Onder de inschrijvingen bevinden zich ook een aantal agrarische bedrijven met grote oppervlakten zonnepanelen. De actie is ondersteund door Stichting Duurzaam Heino en Stichting Duurzaam Salland. Voor soortgelijke acties in 2011 haalden deze organisaties ook al subsidie van de provincie Overijssel binnen. Of ook dit jaar de subsidie wordt toegekend wordt naar verwachting begin juli duidelijk. Verwacht wordt dat de provincie dit jaar voor de laatste keer deze subsidie voor zonnepanelen geeft.

Lokaal karakter
Zonopkomst is recentelijk gestart als landelijk initiatief en adviseert particulieren en bedrijven onafhankelijk over de aanschaf van zonnepanelen. De kosten die worden gemaakt voor het organiseren van de collectieve inkoopactie zijn daarbij volledig transparant. De beide stichtingen vinden het belangrijk dat wordt samengewerkt met lokale installateurs. Zonopkomst biedt deze ruimte. Dat betekent dat lokale bedrijven een stukje werkgelegenheid wordt geboden. Bovendien kan hierdoor bij een eventuele storing of uitbreiding van het systeem snel geschakeld worden.

Zonopkomst werkt niet met vaste leveranciers, beoordeelt aanbiedingen op een goede prijs/kwaliteit verhouding en let erop dat er sprake is van een goede garantie en service. Ze hanteren deze werkwijze om ook in de komende jaren ervoor te zorgen dat deelnemers altijd een goed product krijgen voor een lage prijs. Het is bovendien van het grootste belang dat zonnepanelen minimaal 25 jaar lang zorgeloos op het dak kunnen blijven liggen.

Inschrijving collectieve inkoop blijft voortduren
Geïnteresseerden voor de Zonopkomst-actie kunnen zich nog steeds in blijven schrijven voor de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Inschrijvingen uit Heino en Raalte worden op de reservelijst voor de subsidieaanvraag gezet indien ze aan alle voorwaarden voldoen. Voor informatie hierover kan men telefonisch contact opnemen: 085 489 07 34

Energiecoach
Een aantal deelnemers in Raalte en Heino maakt naast de zonnepanelen-actie tevens gebruik van de mogelijkheid om een energiecoach in te schakelen die kan adviseren over energiebesparende maatregelen zoals isolatieglas en zonneboilers. De energiecoach zal niet alleen alle vragen over zonnepanelen beantwoorden, maar kijkt ook naar andere energiebesparende maatregelen en kan indien gewenst advies geven over financieringsmogelijkheden. Hij geeft prijsindicaties af en zal de deelnemers in contact brengen met goede uitvoerende partijen voor scherpe offertes voor bepaalde maatregelen. Bij voldoende belangstelling wordt ook hier een collectieve inkoop voor georganiseerd, zodat kosten bespaard kunnen worden.

Zie voor mee informatie www.zonopkomst.com , www.duurzaamheino.nl of www.duurzaamsalland.nl

Reacties zijn gesloten.