Deventer startbijeenkomst voor meer duurzame energie

Wat doet Deventer op het gebied van duurzaamheid? Op welke manier zorgt de gemeente ervoor dat ook volgende generaties hier goed kunnen leven? Op donderdag 29 september presenteert wethouder Jos Pierey (Milieu en Duurzaamheid) u de mogelijkheden. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Doelstelling: samen de schouders eronder om van Deventer een duurzame gemeente te maken.

Programma
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de Burgerzaal. Voorzien van een kop koffie of thee kunt u rondkijken op de informatiemarkt. Om 19.30 uur start het plenaire gedeelte onder leiding van avondvoorzitter Flora van Houwelingen. Na een inleiding door wethouder Jos Pierey volgen zes pitches. Achtereenvolgens zijn dit bijdragen over:
∙ De Groen Gas Hub Salland (het biogas netwerk Salland)
∙ De uitbreiding en verduurzaming van het warmtenet in Deventer
∙ Energie uit water en riolering.
∙ Collectieve inkoop zonnepanelen
∙ Burgerparticipatie
∙ Opzet van een lokale energiecoöperatie

Na de derde en de zesde pitch is er gelegenheid tot het stellen van vragen en ruimte voor discussie.
De wethouder stelt het op prijs als geinteresseerden deze uitnodiging onder de aandacht brengt bij andere belangstellenden. Het moet een boeiende avond worden met levendige discussies!

Reacties zijn gesloten.