Zonnepanelen actie Raalte

Actie zonnepanelen Raalte
Tot 1 september kan bij de provincie Overijssel subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van zonnepanelen, speciaal voor collectieven van particulieren en bedrijven. Bij toekenning van de subsidie scheelt dat een behoorlijk bedrag op de aanschafkosten. Stichting Duurzaam Salland is benaderd door enkele initiatiefnemers in Raalte die gezamenlijk gebruik willen maken van deze regeling. Zij hebben Duurzaam Salland gevraagd een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen te stimuleren en een subsidieaanvraag mogelijk te maken. Daarom heeft de stichting op 22 en 23 augustus een bijeenkomst mede georganiseerd in De Leeren Lampe te Raalte.

Op deze bijeenkomsten zijn particulieren en bedrijven op de hoogte gesteld van de mogelijkheden t.a.v. elektriciteitsproductie met zonnepanelen. Ook de duurzaamheidlening voor particulieren in de gemeente Raalte en fiscale mogelijkheden voor bedrijven zijn toegelicht.

Subsidieregeling
De provinciale subsidieregeling stelt deze randvoorwaarden:
– Er doen minimaal 25 particuliere huishoudens of 15 bedrijven mee.
– De deelnemers wonen binnen een straal van 6 km, hetgeen betekent dat heel Raalte mee kan doen, maar ook een groot deel van het buitengebied.
– Het totale zonnepanelenvermogen is minimaal 100 kWp.

Er is maximaal 1 euro subsidie per Wp opgesteld vermogen. Er is maximaal 50% subsidie op de investering en maximaal 199.000 euro per locaal initiatief.

Hoe kunt u deelnemen
Particulieren en bedrijven die willen participeren in het Raalter initiatief worden gevraagd:
– een intentieverklaring te tekenen (t.b.v. gezamenlijke inkoop, ook hier: zonder verplichtingen, onderaan deze webpagina te downloaden); en
– een bijlage voor de subsidieaanvraag te ondertekenen (ook onderaan deze webpagina te downloaden). Op dit formulier wordt gevraagd hoeveel Wattpiek (Wp) u wilt installeren. Houdt u voor een schuin dak alstublieft 100 tot 120 Wp per m2 vrij dakoppervlak (niet beschaduwd) aan. Voor een plat dak kunt u ca. 40 Wp aanhouden. 1000 Wp levert jaarlijks ca. 850 kWh op.

De formulieren kunnen worden ingeleverd op het adres Stobbenbroekerweg 16A te Raalte, kunnen worden ingescand en verstuurd naar stichting@duurzaamsalland.nl of worden gefaxt naar 0572-363431. De inschrijvingstermijn verloopt op maandagochtend 29 augustus om 08.00 uur.

Presentaties
Wilt u meer informatie, of wilt u de presentaties van 22 en 23 augustus ontvangen, neemt u dan contact op via stichting@duurzaamsalland.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan of u als particulier of als bedrijf deel wenst te nemen.

Veelgestelde vragen
Hieronder kunt u ook onze veel gestelde vragenlijst bekijken. Lukt het downloaden niet, neemt u ook dan contact op met stichting@duurzaamsalland.nl.

Meer informatie:
Veel gestelde vragen
intentieverklaring (t.b.v. gezamenlijke inkoop)
deelnameformulier subsidieaanvraag

Reacties zijn gesloten.