Veel gestelde vragen zonnepanelen-actie Raalte

Wat zijn de verplichtingen als ik mij inschrijf als deelnemer?Deelname is vrijwillig. Als u meedoet en de subsidie wordt toegekend dan bent u niet verplicht zonnepanelen op uw woning/schuur te installeren. Echter, wij verzoeken u dringend uw woorden ook in daden om te zetten. Indien teveel mensen zich terug trekken, kan ook de subsidie in gevaar komen. Welk merk en door wie u het laat doen is aan u zelf, maar wellicht kunnen we door gezamenlijke inkoop kosten besparen.

Wie mogen er meedoen?
Iedereen die in de plaats Raalte woont en zonnepanelen op zijn dak kan (laten) installeren. Omdat de aanvragers binnen een straal van 6 km moeten wonen valt een deel van het buitengebied van Raalte er ook onder. Stichting Duurzaam Salland zal de cirkel waarbinnen de aanvragers vallen vaststellen naar aanleiding van de aanmeldingen die binnen komen. Als het nodig is, verschuiven we het middelpunt van de cirkel iets om zoveel mogelijk Wp te kunnen realiseren.

Wat is een duurzaamheidslening en welke voorwaarden zitten daar aan vast?
Kijk hiervoor op http://www.raalte.nl/index.php?mediumid=9&pagid=1975
Kijk hieronder voor de actuele rentetarieven. Via de gemeente Raalte krijg je 3% rentekorting op deze tarieven.

Datum 10-jaars 15-jaars
Per 08 augustus 2011 5,0% 5,5%
Per 01 augustus 2011 5,1% 5,6%
Per 25 juli 2011 5,1% 5,6%
Per 18 juli 2011 5,1% 5,6%
Per 11 juli 2011 5,2% 5,7%

Voor de berekening van de Duurzaamheidslening wordt voor bedragen tot € 7.500,- de 10-jaars rente gebruikt. Voor bedragen boven € 7.500,- tot € 15.000,- geldt de 15-jaars rente.

Kan de subsidie straks op zijn?
Ja, dat risico is aanwezig. De regeling is een zogenaamde tenderregeling. Projecten kunnen ingediend worden vóór 1 september 2011. De projecten worden vervolgens gerangschikt en beoordeeld op kwaliteit. Degene die het beste scoren ontvangen subsidie, totdat het subsidiebedrag op is.

Dus het kan zijn dat ik mij voor niets inschrijf?
Dat kan. Maar niet geschoten is altijd mis. Bovendien is de investering voor velen ook interessant indien alleen gebruik wordt gemaakt van de Duurzaamheidlening.

Wat is de planning?
De Provincie Overijssel beslist binnen 13 weken over de aanvraag. Half november weten we dus of het project is goedgekeurd. Dan volgt een periode van gezamenlijke voorbereiding (gaan we de panelen collectief inkopen?). Realisatie is dan in de eerste helft van 2012.

Hoe bepaal ik hoeveel panelen ik wil plaatsen?
Het advies is rekening te houden met de volgende factoren:
– hoe groot is het dakoppervlak wat geschikt is (op de zon gericht)
– wat is uw elektriciteitsverbruik (voorkom dat u – ook in de toekomst – meer opwekt dan u nodig heeft aan energie, mijn advies is max 2/3 van het eigen verbruik duurzaam op te wekken)
– welk bedrag wilt u investeren en/of lenen

Als u technische vragen heeft kunt u deze mailen naar raaltewilzon@duurzaamsalland.nl. We proberen uw vraag dan zo goed mogelijk te beantwoorden. U kunt ook op de site van Milieucentraal een gratis quicksan invulllen. Dit geeft ook een redelijk goed beeld van de mogelijkheden.

Worden er bij het installeren van de zonnepanelen nog eisen gesteld aan de bereikbaarheid met een hoogwerker, kraan of iets dergelijks?
Het hangt een beetje af of het om een plat dak gaat of een schuin dak. Boven de 2,5 m moet er bescherming zijn tegen vallen. Vaak mag het dak betreden worden d.m.v. een ladder, maar dan begint het valgevaar. Even uitgaande van een schuin dak dan kan gebruik worden gemaakt van een steiger met horizontale uitlading indien laag gewerkt wordt. Een daksteiger behoort ook tot de mogelijkheden of een valbeveiliging d.m.v. een lijn die bv over het dak geslagen wordt. Een installateur dient hiervoor zorg te dragen. Ik wijs u erop, dat indien de installateur dit nalaat, de opdrachtgever medeverantwoordelijk blijft, dus aan u ook de taak te controleren.

Is het energieverbruik om een zonnepaneel te maken niet hoger dan de opbrengst?
Nee, de zogenaamde energetische terugverdientijd van een zonnepaneel ligt ergens tussen de 2,5 en 3 jaar. De energieopbrengst daarna is pure CO2-besparing.