Salland Solar

Agrarische bedrijven in Overijssel die te maken hebben met asbest in hun daken, worden gestimuleerd om deze daken te laten saneren. Gedeputeerde Staten verlenen aan deze bedrijven dan subsidie voor zonnepanelen. De belangrijkste voorwaarde is dat het asbestdak gesaneerd wordt.

Om die reden heeft Duurzaam Salland enkele ondernemers met aansluitende activiteiten bij elkaar gebracht. De ondernemers bieden inmiddels gezamenlijk onder de naam Salland Solar een dienstenpakket voor agrarische ondernemers aan.

De samenwerking is opgezet door:

Samen leveren zij een volledig pakket voor de vervanging van asbest dakbedekking door zonnepanelen (momenteel gesubsidieerd door de Provincie Overijssel). Daarbij zijn diensten zoals opbrengstverzekeringen en subsidieaanvragen niet vergeten. Het team dat door de partners is samengesteld, is goed op elkaar ingesteld, kunnen snel handelen en u een scherpe aanbieding doen.

Salland Solar richt zich allereerst op het vervangen van asbest door zonnepanelen. Een totaalpakket voor particulieren is in ontwikkeling. Salland Solar richt zich daarbij specifiek op particulieren met koopplannen voor een nieuwe woning. Het dienstenpakket zorgt voor verlaging van de vaste lasten en wordt aangeboden via hypotheekverstrekkers.

Reacties zijn gesloten.