19 juni 2017
door Stichting Duurzaam Salland
Reacties uitgeschakeld voor Congres: Eco Innovaties uit Biomassa

Congres: Eco Innovaties uit Biomassa

Wij maken u graag attent op het congres ‘Eco Innovations From Biomass’ in Papenburg op 28 en 29 juni 2017. Het congres bevordert de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-food sector en van strategieën voor een doelmatige stoffelijke – en energetische benutting van biomassa en reststoffen in de circulaire economie. Het congres presenteert succesvolle »bottom up« concepten en actuele doorbraken uit onderzoek en praktijk rond nieuwe ontwikkelroutes, biomaterialen, bioraffinage, nutriëntenterugwinning, algenproductie en paludi-cultuur. Bedrijven presenteren hun eco-innovatieve productontwikkelingen.

Bedrijven, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd posters in te dienen en als exposant deel te nemen.

Het programma vindt u hier.

Belangrijjke bijdrage biomassa aan Klimaatdoelen 2050

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten er grote inspanningen verricht worden in alle sectoren van de economie. Duurzame en milieuvriendelijke producten en processen op basis van biomassa en reststoffen krijgen hierin een belangrijke rol.

De bio-economie in de non food sector loopt in deze innovatieve ontwikkelingen voorop, want hier liggen grote kansen voor bedrijven uit verschillende branches met nieuwe producten en diensten, maar ook met nieuwe klantengroepen en markten.

De presentaties worden aangevuld met posterpresentaties, netwerkkansen en discussiefora.

Thema’s van de parallelsessies

  • Grondstoffen en bio-economie
  • Eco innovaties met biomaterialen en producten
  • Nieuwe groene routes
  • Duurzaamheid en de sociaal economische aspecten

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. in samenwerking met de Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Ook Stichting Duurzaam Salland zal aanwezig zijn op het Eco Innovation Congres, dus hopelijk tot ziens in Papenburg!

MEER INFORMATIE

31 maart 2016
door Stichting Duurzaam Salland
Reacties uitgeschakeld voor Ontbijtsessie Biomassa op 5 april 2016 in Deventer

Ontbijtsessie Biomassa op 5 april 2016 in Deventer

Satelliet-Event voor Cleantech Tomorrow

De regio Stedendriehoek wil maximaal in zetten op schone technologie en koerst op een duurzame economie en samenleving.  Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Uiteraard wilt u ook de kansen verzilveren die de razendsnelle ontwikkeling van de schone technologie ons biedt. In de energievoorziening, voor transport, met water, lucht en milieu, in het gebruik van nieuwe materialen, toepassingen in de maakindustrie, de landbouw en het hergebruik van afval tot grondstof.

Om u te helpen daarbij, organiseert de regio jaarlijks het congres www.cleantechtomorrow.nl. Het congres is dit jaar op 5 april in Almen. Een bijzonder evenement, op een bijzondere locatie. Een dag die bol staat met inspiratie, maar ook handvatten geeft om in actie te komen. Voorafgaand aan het congresprogramma kunt u ook in Deventer een ontbijtsessie meemaken.

Inhoud ontbijtsessie Deventer: Biomassa

Er worden u interessante pitches op het gebied van biomassa voorgeschoteld. Ook neemt u deel aan een Kansrijke Innovatie Kring (KIK): een brainstorm methode met als doel het bedenken van nieuwe business modellen (vergelijk Airbnb of Uber) waarmee het failliet van een gevestigd bedrijf veroorzaakt of juist voorkomen kan worden.

Locatie: Sallcon, Schonenvaardersstraat 9,  Deventer
Inloop: 7:15 uur
Start pitches: 7:30 uur
Start KIK: 8:30 uur
Einde sessie: 9:30 uur

Aanmeldingen via: http://www.organisatiepartner.nl/cleantech-tomorrow-congresdag-5-april-2016/individuele-inschrijving

Onderdeel meerjarig programma MKB Deventer

De ontbijtsessie past binnen de meerjarige programma’s Exportstimulering (Nieuwe Hanze, moderne handel) en (Duurzame) technologieën, vernieuwende businessmodellen (Duurzame maakstad) van MKB Deventer. De grootste lokale MKB vereniging van Nederland wil dat hiermee vernieuwend en toekomstbestendig ondernemerschap gemobiliseerd wordt. Met de aanwezigheid van een vertegenwoordiging uit de regio Niedersachsen hopen we bovendien op een start voor verdere duurzame samenwerking met partners over de grens.

Biomassa ook centraal op het Agrarisch Paviljoen

In Almen is ook ruimte ingericht voor een Agrarisch Paviljoen. Onderwerpen uit de agrarische sector staan centraal in het dorpshuis in Almen. Met o.a. de kringloopwijzer in de praktijk, bodemboeren, biomassa in de papierindustrie, biomassa in de landbouw, eitwittransitie, melk als grondstof voor hoogwaardige producten, speeddate schone technieken, grootschalige bedrijfsvoering in een kleinschalig landschap, streekvoedsel, functioneel gebruik van het coulissenlandschap en duurzaam werken in de keten. Ontmoet, struin rond, doe kennis op of ga in discussie over onderwerpen over bijvoorbeeld de bodem, productie, techniek, landschap en het menselijk aspect.

10 februari 2016
door Stichting Duurzaam Salland
Reacties uitgeschakeld voor UITNODIGING! Duurzaam Deventer door disruptieve innovatie a.g.v. exponentiële technologie

UITNODIGING! Duurzaam Deventer door disruptieve innovatie a.g.v. exponentiële technologie

UITNODIGING!

Op 11 februari 2016 gaat een nieuwe Kansrijke Innovatiekring (KIK) van start samen met Universiteit Twente, MKB Deventer en Gemeente Deventer. Deze keer is de Duurzaam Deventer ons doel. Wat specifieker; hoe haalt Deventer in 2020 (i.p.v. 2030) al haar duurzaamheid doelstelling.

Het Business Innovatie Centrum hanteert het succesvolle KIK-concept om innovatie te bewerkstelligen binnen alle sectoren die te maken krijgen met disruptieve innovatie als gevolg van exponentiële technologie die de business verstoren en die vragen om vernieuwing van business- en verdienmodel. Eerder al zijn KIKs gehouden op het gebied van AFVAL, ONDERWIJS, RETAIL, FINANCE en de KIK’s TRANSPORT, ENERGIE EN BOUW zijn in voorbereiding.

We nodigen u bij deze van harte uit deel te nemen aan de discussie over de nieuwe, veranderende rol en opstelling van de Duurzaam Deventer in een innovatieve en snel veranderende wereld.

Het doel van een Kansrijke Innovatiekring (KIK) is om vernieuwende ideeën te genereren, om vastgeroeste verdienmodellen en werkwijzen open te breken, gestapelde proposities te ontwikkelen. Om die te valideren in de klantenkring van een grote speler in de sector van duurzaamheid. Om vervolgens tot succesvolle nieuwe business te komen. Wij hebben een belangrijke speler in deze markt bereid gevonden om met hun bestaande business als doelwit voor onze “aanval” te laten dienen.

Er wordt kennis, creativiteit en vooral ondernemerschap van u gevraagd in deze KIK Duurzaam Deventer. Het biedt u de gelegenheid om gezamenlijk, met wellicht nu nog onbekende partijen, radicale vernieuwing en nieuwe business in de duurzame sector mogelijk te maken.

De kring wordt gehouden op 11 februari, van 15:30 tot 17:30 uur. Inloop vanaf 15:00 uur.

Locatie:
De Gasfabriek (in oude Essent-gebouw)
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
http://mkbdeventer.nl