Installatie van zonnepanelen bij Neulen, Raalte (1 maart 2012)

Collectieve inkoopactie zonnepanelen Deventer succesvol gestart

Onder deelnemers ‘Zonopkomst’ ook project van halve megawatt

Na eerdere succesvolle informatiebijeenkomsten in Deventer hebben Stichting Duurzaam Salland en het inkoopcollectief Zonopkomst dit weekend een subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel ingediend voor 699.330 Wattpiek zonnepanelen. In totaal 38 particulieren en 4 bedrijven dingen mee naar de aangevraagde subsidie van 25 eurocent per Wattpiek. Één van de deelnemende bedrijven heeft de intentie om maar liefst 500.000 Wattpiek (een halve megawatt) aan zonnepanelen te realiseren. Inkoopcollectief Zonopkomst zal de collectieve inkoop van zonnepanelen samenvoegen met meerdere andere initiatieven in de regio. Onder de inschrijvingen bevinden zich ook een aantal agrarische bedrijven met grotere oppervlakten zonnepanelen. Vanaf heden worden bezoeken ingepland, zodat definitieve offertes kunnen worden opgevraagd voor de deelnemers. Voor een soortgelijke actie in 2011 haalde Duurzaam Salland ook al subsidie van de provincie Overijssel binnen. Of ook dit jaar de subsidie wordt toegekend wordt naar verwachting begin juli duidelijk. Verwacht wordt dat de provincie dit jaar voor de laatste keer deze subsidie voor zonnepanelen geeft.

Lokaal karakter
Zonopkomst is recentelijk gestart als landelijk initiatief en adviseert particulieren en bedrijven onafhankelijk over de aanschaf van zonnepanelen. De kosten die worden gemaakt voor het organiseren van de collectieve inkoopactie zijn daarbij volledig transparant. Stichting Duurzaam Salland vindt het belangrijk dat wordt samengewerkt met lokale installateurs. Zonopkomst biedt deze ruimte. Dat betekent dat lokale bedrijven een stukje werkgelegenheid wordt geboden. Bovendien kan hierdoor bij een eventuele storing of uitbreiding van het systeem snel geschakeld worden.

Zonopkomst werkt niet met vaste leveranciers, beoordeelt aanbiedingen op een goede prijs/kwaliteit verhouding en let erop dat er sprake is van een goede garantie en service. Ze hanteren deze werkwijze om ook in de komende jaren ervoor te zorgen dat deelnemers altijd een goed product krijgen voor een lage prijs. Het is bovendien van het grootste belang dat zonnepanelen minimaal 25 jaar lang zorgeloos op het dak kunnen blijven liggen.

Inschrijving collectieve inkoop blijft voortduren
Geïnteresseerden voor de Zonopkomst-actie kunnen zich nog steeds in blijven schrijven voor de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Inschrijvingen uit Deventer worden op de reservelijst voor de subsidieaanvraag gezet indien ze aan alle voorwaarden voldoen. Voor informatie hierover kan men telefonisch contact opnemen: 085 489 07 34

Energiecoach
Een aantal deelnemers in Deventer maakt naast de zonnepanelen-actie tevens gebruik van de mogelijkheid om een energiecoach in te schakelen die kan adviseren over energiebesparende maatregelen zoals isolatieglas en zonneboilers. De energiecoach zal niet alleen alle vragen over zonnepanelen beantwoorden, maar kijkt ook naar andere energiebesparende maatregelen en kan indien gewenst advies geven over financieringsmogelijkheden. Hij geeft prijsindicaties af en zal de deelnemers in contact brengen met goede uitvoerende partijen voor scherpe offertes voor bepaalde maatregelen. Bij voldoende belangstelling wordt ook hier een collectieve inkoop voor georganiseerd, zodat kosten bespaard kunnen worden.

Zie voor mee informatie www.zonopkomst.com of www.duurzaamsalland.nl

Reacties zijn gesloten.