Besluit over biogas Salland in de zomer

RAALTE/OLST-WIJHE – Op 1 juli wordt de knoop doorgehakt: kan er in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer een netwerk komen waarin op grote schaal biogas oftewel ‘groen gas’ wordt geproduceerd?

Zo ja, dan begint op 1 januari 2013 de aanleg van dit netwerk, een zogenoemd ‘groen gas hub’. Op boerderijen wordt dan mest vergist en het gas dat daarbij vrij komt, gaat vervolgens naar een centraal punt. Daar wordt het opgewerkt tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en dan kan het worden gebruikt in de huizen. Ook andere biomassa kan voor vergisting worden gebruikt.

Deze tijdslijn staat in het plan van aanpak dat onlangs is vastgesteld. Een document van 15 A4-tjes waaruit blijkt dat er nog heel veel onderzoek nodig is voordat er biogas naar de huizen in Raalte, Olst-Wijhe en Deventer stroomt. De planning wordt dan ook ‘zeer ambitieus’ genoemd en ‘is alleen haalbaar indien alle partijen binnen de projectorganisatie zich hieraan daadwerkelijk committeren’.

(Bron: De Stentor; dinsdag 19 april 2011 )

Reacties zijn gesloten.