Welkom

Een volledig CO2-neutraal Salland in 2030. Dit is waar de Stichting Duurzaam Salland voor staat en dagelijks aan werkt. Met onze projecten lopen we voorop in de realisatie en ontwikkeling van duurzame energie, energiebesparing en groene grondstoffen.

Daarbij zijn kennis, samenwerking, financieringsconstructies en innovatie de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot de realiteit van morgen. Daarom functioneren wij tevens als intermediair in kennis voor diverse sectoren, en creëren daarmee meerwaarde voor de burger en ondernemer.

Over het algemeen genomen heeft De Stichting Duurzaam Salland 3 peilers:
• Steun bij energie-innovatie;
• Matchmaking van kennis, product en eindgebruiker;
• Steun bij realisatie van energieprojecten.